Ciekawe wyceny które wykonałem

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia kredytów

- wycena nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu określenia opłat z

  tytułu użytkowania wieczystego gruntu

- wycena nieruchomości w celu określenia opłat z

  tytułu trwałego zarządu

- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania

  za wywłaszczone nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze scaleniem i podziałem, lub podziałem

  nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat związanych ze

  zmianą przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie 

  zagospodarowania przestrzennego

- wycena nieruchomości  w celu ustalenia opłat związanych z

  wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji

- wycena nieruchomości w celu rozliczeniami pomiędzy

  współwłaścicielami

- wycena nieruchomości w celu ustaleniem wartości budynków

  i budowli do ich amortyzacji- wycena nieruchomości związana

  ze sprawami podatkowymi


Najczęściej zamawianymi usługami są:
- wycena nieruchomości zabudowanych budynkami

  mieszkalnymi (jedno i wielorodzinnymi)

- wycena nieruchomości lokalowych i spółdzielczych praw do

  lokali mieszkalnych (tzw. mieszkania)

- wycena nieruchomości rolnych (zabudowanych i

  niezabudowanych)

- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (np.

  działek budowlanych, przemysłowych, rekreacyjnych)

- wycena nieruchomości komercyjnych (lokali użytkowych, 

  stacji benzynowych, zajazdów, hoteli, obiektów

  magazynowych i przemysłowych itp..)
- wycena nieruchomości leśnych


 

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla     

  zabezpieczenia kredytów

- wycena nieruchomości dla

  ustalenia ceny sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu

  określenia opłat z tytułu 

  użytkowania wieczystego gruntu

- wycena nieruchomości w celu

  określenia opłat z tytułu trwałego

  zarządu

- wycena nieruchomości w celu

  ustalenia odszkodowania

  za wywłaszczone nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu

  ustalenia opłat związanych

  ze scaleniem i podziałem, lub

  podziałem nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu

  ustalenia opłat związanych ze

  zmianą przeznaczenia

  nieruchomości w miejscowym

  planie  zagospodarowania

  przestrzennego

- wycena nieruchomości  w celu

  ustalenia opłat związanych z

  wyłączeniem gruntów rolnych i

  leśnych z produkcji

- wycena nieruchomości w celu

  rozliczeniami

  pomiędzy współwłaścicielami

- wycena nieruchomości w celu

  ustaleniem wartości budynków i

  budowli do ich amortyzacji

- wycena nieruchomości związana

  ze sprawami podatkowymi


Najczęściej zamawianymi usługami są:
- wycena nieruchomości

  zabudowanych  budynkami 

  mieszkalnymi (jedno i 

  wielorodzinnymi)

- wycena nieruchomości lokalowych

  i spółdzielczych praw do lokali

  mieszkalnych (tzw. mieszkania)

- wycena nieruchomości rolnych 

  (zabudowanych i

  niezabudowanych)

- wycena nieruchomości

  gruntowych niezabudowanych

  (np. działek budowlanych,

  przemysłowych, rekreacyjnych)

- wycena nieruchomości

  komercyjnych (lokali użytkowych    stacji benzynowych, zajazdów,

  hoteli, obiektów magazynowych i

  przemysłowych itp..)
- wycena nieruchomości leśnych


 

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia

  kredytów

- wycena nieruchomości dla ustalenia ceny

  sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu trwałego zarządu

- wycena nieruchomości w celu ustalenia

  odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze scaleniem i podziałem, lub

  podziałem nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze zmianą przeznaczenia

  nieruchomości w miejscowym planie 

  zagospodarowania przestrzennego

- wycena nieruchomości  w celu ustalenia opłat

  związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i

  leśnych z produkcji

- wycena nieruchomości w celu rozliczeniami

  pomiędzy współwłaścicielami

- wycena nieruchomości w celu ustaleniem

  wartości budynków i budowli do ich amortyzacji

- wycena nieruchomości związana ze sprawami

  podatkowymi


Najczęściej zamawianymi usługami są:
- wycena nieruchomości zabudowanych 

  budynkami mieszkalnymi (jedno i  wielorodzinnymi)

- wycena nieruchomości lokalowych

  i spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych

  (tzw. mieszkania)

- wycena nieruchomości rolnych 

  (zabudowanych i niezabudowanych)

- wycena nieruchomości gruntowych

  niezabudowanych (np. działek budowlanych,

  przemysłowych, rekreacyjnych)

- wycena nieruchomości komercyjnych (lokali

  użytkowych, stacji benzynowych, zajazdów,

  hoteli, obiektów magazynowych i

  przemysłowych itp..)
- wycena nieruchomości leśnych


 

Wycena nieruchomości

sady - woj. mazowieckie i lubelskie

Ryki - budynki produkcyjno-biurowe

Dęblin - budynek biurowy

Nałęczów - budynek mieszkalny

Kazimierz Dolny - pensjonat

powiat Ryki - dom weselny (w budowie)

gm. Stężyca - budynek biurowy

wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogę ekspresową - odcinek ,,Salomea-Wolica"

Lipsko - budynek wielorodzinny (w rozbudowie)

obiekt stawowy ,,Bąkowiec" - 192ha

Zwoleń - dom weselny (w budowie)

Pionki - budynek biurowy

Puławy - hala targowa

obiekt stawowy ,,Jagodne" - 247ha

Puławy - budynek hotelowy

Dęblin - budynek produkcyjny

gm. Karczmiska - budynki produkcyjne

gm. Ciepielów - gospodarstwo rolne
z budynkami chlewni

Walendów - staw karpiowy

Pionki - budynek komercyjny

Puławy - hotel ,,PRIMA"

Świdnik - wycena wartości rynkowej nakładów

Kazimierz Dolny - budynek willowy

Dęblin - wycena gruntów lotniska wojskowego - 554ha

Łuków - budynek biurowy

Dęblin - wycena stołówki zakładowej

Radom - nieruchomość komercyjna

Dęblin - wycena gruntów jednostki wojskowej - 74ha

Ciekawe wyceny które wykonałem

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia kredytów

- wycena nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu określenia opłat z

  tytułu użytkowania wieczystego gruntu

- wycena nieruchomości w celu określenia opłat z

  tytułu trwałego zarządu

- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania

  za wywłaszczone nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze scaleniem i podziałem, lub podziałem

  nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat związanych ze

  zmianą przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie 

  zagospodarowania przestrzennego

- wycena nieruchomości  w celu ustalenia opłat związanych z

  wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji

- wycena nieruchomości w celu rozliczeniami pomiędzy

  współwłaścicielami

- wycena nieruchomości w celu ustaleniem wartości budynków

  i budowli do ich amortyzacji- wycena nieruchomości związana

  ze sprawami podatkowymi


Najczęściej zamawianymi usługami są:
- wycena nieruchomości zabudowanych budynkami

  mieszkalnymi (jedno i wielorodzinnymi)

- wycena nieruchomości lokalowych i spółdzielczych praw do

  lokali mieszkalnych (tzw. mieszkania)

- wycena nieruchomości rolnych (zabudowanych i

  niezabudowanych)

- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (np.

  działek budowlanych, przemysłowych, rekreacyjnych)

- wycena nieruchomości komercyjnych (lokali użytkowych, 

  stacji benzynowych, zajazdów, hoteli, obiektów

  magazynowych i przemysłowych itp..)
- wycena nieruchomości leśnych


 

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia

  kredytów

- wycena nieruchomości dla ustalenia ceny

  sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu użytkowania wieczystego

  gruntu

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu trwałego zarządu

- wycena nieruchomości w celu ustalenia

  odszkodowania za wywłaszczone

  nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze scaleniem i podziałem, lub

  podziałem nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze zmianą przeznaczenia

  nieruchomości w miejscowym planie 

  zagospodarowania przestrzennego

- wycena nieruchomości  w celu ustalenia opłat

  związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i

  leśnych z produkcji

- wycena nieruchomości w celu rozliczeniami

  pomiędzy współwłaścicielami

- wycena nieruchomości w celu ustaleniem

  wartości budynków i budowli do ich

  amortyzacji

- wycena nieruchomości związana ze sprawami

  podatkowymi


Najczęściej zamawianymi usługami są:
- wycena nieruchomości zabudowanych 

  budynkami mieszkalnymi (jedno i 

  wielorodzinnymi)

- wycena nieruchomości lokalowych

  i spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych

  (tzw. mieszkania)

- wycena nieruchomości rolnych 

  (zabudowanych i niezabudowanych)

- wycena nieruchomości gruntowych

  niezabudowanych (np. działek budowlanych,

  przemysłowych, rekreacyjnych)

- wycena nieruchomości komercyjnych (lokali

  użytkowych, stacji benzynowych, zajazdów,

  hoteli, obiektów magazynowych i

  przemysłowych itp..)
- wycena nieruchomości leśnych


 

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia

  kredytów

- wycena nieruchomości dla ustalenia ceny

  sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu trwałego zarządu

- wycena nieruchomości w celu ustalenia

  odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze scaleniem i podziałem, lub

  podziałem nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze zmianą przeznaczenia

  nieruchomości w miejscowym planie 

  zagospodarowania przestrzennego

- wycena nieruchomości  w celu ustalenia opłat

  związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i

  leśnych z produkcji

- wycena nieruchomości w celu rozliczeniami

  pomiędzy współwłaścicielami

- wycena nieruchomości w celu ustaleniem

  wartości budynków i budowli do ich amortyzacji

- wycena nieruchomości związana ze sprawami

  podatkowymi


Najczęściej zamawianymi usługami są:
- wycena nieruchomości zabudowanych 

  budynkami mieszkalnymi (jedno i  wielorodzinnymi)

- wycena nieruchomości lokalowych

  i spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych

  (tzw. mieszkania)

- wycena nieruchomości rolnych 

  (zabudowanych i niezabudowanych)

- wycena nieruchomości gruntowych

  niezabudowanych (np. działek budowlanych,

  przemysłowych, rekreacyjnych)

- wycena nieruchomości komercyjnych (lokali

  użytkowych, stacji benzynowych, zajazdów,

  hoteli, obiektów magazynowych i

  przemysłowych itp..)
- wycena nieruchomości leśnych


 

Wycena nieruchomości

© Mariusz Nakoneczka

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Mariusz Nakoneczka
tel. 600 541 931
email. [email protected]

Szybki kontakt

Szybki kontakt

Szybki kontakt

Ciekawe wyceny które wykonałem

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia kredytów

- wycena nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu określenia opłat z

  tytułu użytkowania wieczystego gruntu

- wycena nieruchomości w celu określenia opłat z

  tytułu trwałego zarządu

- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania

  za wywłaszczone nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat

  związanych ze scaleniem i podziałem, lub podziałem

  nieruchomości

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat związanych ze

  zmianą przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie 

  zagospodarowania przestrzennego

- wycena nieruchomości  w celu ustalenia opłat związanych z

  wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji

- wycena nieruchomości w celu rozliczeniami pomiędzy

  współwłaścicielami

- wycena nieruchomości w celu ustaleniem wartości budynków

  i budowli do ich amortyzacji- wycena nieruchomości związana

  ze sprawami podatkowymi


Najczęściej zamawianymi usługami są:
- wycena nieruchomości zabudowanych budynkami

  mieszkalnymi (jedno i wielorodzinnymi)

- wycena nieruchomości lokalowych i spółdzielczych praw do

  lokali mieszkalnych (tzw. mieszkania)

- wycena nieruchomości rolnych (zabudowanych i

  niezabudowanych)

- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (np.

  działek budowlanych, przemysłowych, rekreacyjnych)

- wycena nieruchomości komercyjnych (lokali użytkowych, 

  stacji benzynowych, zajazdów, hoteli, obiektów

  magazynowych i przemysłowych itp..)
- wycena nieruchomości leśnych


 

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym - posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2003 roku.


Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)


Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.


Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to: 
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia

  kredytów

- wycena nieruchomości dla ustalenia ceny

  sprzedaży

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu użytkowania wieczystego

  gruntu

- wycena nieruchomości w celu określenia

  opłat z tytułu trwałego zarządu

- wycena nieruchomości w celu ustalenia

  odszkodowania za wywłaszczone