Wycena nieruchomości

Nazywam się Mariusz Nakoneczka i jestem rzeczoznawcą majątkowym – posiadam uprawnienia nr 3959.
Wyceną nieruchomości zajmuję się od 2003 roku.

Zasięgiem swojego działania obejmuję teren województw lubelskiego (w szczególności powiaty: Puławy, Ryki, Opole Lubelskie) i mazowieckiego (w szczególności powiaty: Kozienice, Zwoleń, Radom, Lipsko)

Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy na jej wykonanie.

Przeprowadzam wyceny nieruchomości dla różnych celów – najczęściej spotykane to:

 • wycena nieruchomości dla zabezpieczenia kredytów
 • wycena nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży
 • wycena nieruchomości w celu określenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • wycena nieruchomości w celu określenia opłat z tytułu trwałego zarządu
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat związanych ze scaleniem i podziałem, lub podziałem nieruchomości
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat związanych ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • wycena nieruchomości  w celu ustalenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji
 • wycena nieruchomości w celu rozliczeniami pomiędzy współwłaścicielami
 • wycena nieruchomości w celu ustaleniem wartości budynków i budowli do ich amortyzacji
 • wycena nieruchomości związana ze sprawami podatkowymi

Najczęściej zamawianymi usługami są:

 • wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jedno i wielorodzinnymi)
 • wycena nieruchomości lokalowych i spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych (tzw. mieszkania)
 • wycena nieruchomości rolnych (zabudowanych i niezabudowanych)
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (np. działek budowlanych, przemysłowych, rekreacyjnych)
 • wycena nieruchomości komercyjnych (lokali użytkowych, stacji benzynowych, zajazdów, hoteli, obiektów mgazynowych i przemysłowych itp..)
 • wycena nieruchomości leśnych

Ciekawe wyceny które wykonałem

Szybki kontakt

Mariusz Nakoneczka
tel. 600 541 931
email. [email protected]